Over ons

Over ons

De jongerenwerkers Fedde Jonker en Yvonne Veldkamp zijn actief in de gemeente De Fryske Marren.
Vanuit Miks wordt ambulant jongerenwerk en jongeren coaching aangeboden. Daarnaast kunnen in samenwerking met de jongeren activiteiten worden aangeboden.

X-it
Voor jongeren van zestien tot en met drieëntwintig jaar is er in Joure het X-it Jongerencentrum. Hier wordt een scala aan activiteiten aangeboden. Naast opvang en recreatie is er ook aandacht voor vorming en signalering.


Miks activiteitencentrum
Miks activiteitencentrum organiseert activiteiten die worden begeleid door een jongerenwerker. Jongeren kunnen elkaar ontmoeten, maar gaan ook vooral veel activiteiten met elkaar doen. Bij Miks activiteitencentrum werken we toe naar: komen, meedoen, mee verzinnen en het uiteindelijk zelf organiseren van activiteiten. Miks activiteitencentrum zorgt ervoor dat jongeren in beeld blijven en zelf het initiatief nemen om activiteiten te organiseren met en voor elkaar. Heb je een leuk idee voor een activiteit of wil je graag een activiteit organiseren? Neem dan contact op met jongerenwerker Fedde via jongerenwerk@miks-welzijn.nl


Ambulant jongerenwerk
De ambulant jongerenwerker legt contact met jongeren en zoekt ze op in hun eigen omgeving. Dat kan een hangplek op straat zijn, in een park of op een speelplaats.

Als jullie meer van ons willen weten of meer informatie willen over het jongerenwerk dan kunnen jullie contact met ons opnemen.