Fedde Jonker

Fedde Jonker

Functie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Jongerenwerker
06-49085845
FJonker@miks-welzijn.nl

Ik ben Fedde en als jongerenwerker organiseer ik verschillende activiteiten voor jongeren in Miks activiteitencentrum. Deze activiteiten zijn erop gericht om de tijd na(ast) school nuttig te besteden. Ik bouw een relatie met de jongeren op en stel duidelijke grenzen aan hun gedrag.
Mijn kwaliteit is dat ik goed kan luisteren. Het creëren van een positieve relatie met de jongere zorgt ervoor dat deze zich veilig genoeg voelt om mij in vertrouwen te nemen.
Doormiddel van talentenontwikkeling bij jongeren wordt gewerkt aan een positief zelfbeeld waar zelfvertrouwen en eigen kracht centraal staat. Wanneer een jongere ergens tegen aan loopt, is het mogelijk om via een individueel traject eventuele problemen te voorkomen of aan te pakken. Waar nodig in samenwerking met de verschillende beschikbare hulpverlenende instanties. De jongere houdt hierbij altijd zelf de regie.