Huisregels X-it

Huisregels

In het onderstaande reglement staan de huisregels die binnen X-It gelden. Je bent verplicht je aan deze regels te houden.
Bij het overtreden van een huisregel kan je de toegang worden ontzegt.

1. Parkeren
Parkeren van auto, motor, (brom)fiets nabij het terrein van X-It is geheel op eigen risico, X-It is niet aansprakelijk voor schade/diefstal/vernieling.
Parkeren is niet toegestaan op het op het terrein of voor de ingang van Flying Boetoe.

2. Toegang
X-it dient de veiligheid van bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen, wordt deze veiligheid door personen aangetast, dan zal X-It deze mensen de toegang tot het jongerencentrum weigeren.
Er wordt een minimumleeftijd van 12 jaar gehanteerd, op verzoek van een medewerker ben je verplicht een geldige legitimatie te kunnen tonen om je leeftijd vast te kunnen stellen.

3. Wapens
Wapens en munitie (vernoemd in wapenwet) of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden zijn ten strengste verboden.

4. Drugs
Het bezit en/of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden drugs is verboden.

5. Alcohol
X-it verstrekt jongeren onder de 18 jaar geen alcohol.
Het is niet toegestaan om aan personen jonger dan 16 jaar alcoholische dranken te verstrekken.
Het is verboden om glazen en/of flesjes mee het toilet in te nemen of mee naar buiten te nemen.

6. Foto/Video
Er worden foto en video opnames gemaakt die op onze website worden vertoond. Hierover heb je geen inspraak, de opnames blijven in ons bezit.

7. EHBO
Indien hulp gewenst is binnen X-It, dien je de aanwijzingen van de dienstdoende EHBO’ers/BHV’ers strikt op te volgen.
X-It aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsuren welke zijn veroorzaakt door geweld, door eigen toedoen of toegebracht door derden of die direct of indirect het gevolg zijn van het gebruik van alcohol en/of drugs.

8. Klachten
Heb je eventuele klachten m.b.t. X-it dan kun je terecht bij een van de jongerenwerkers en/of bij de klachtenregistratie op miks-welzijn.nl.

9. Algemeen
Handelingen/uitlatingen die duiden op racisme worden niet getolereerd.
Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotiemateriaal binnen of buiten X-it te verspreiden zonder toestemming.
In X-It wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd, X-It is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen aan je gehoor.
Het is verboden om binnen te roken.
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslissen de jongerenwerkers van X-it alsnog over mogelijk te nemen maatregelen.

Bij het niet naleven van (een of meer van) bovenstaande huisregels is het de jongerenwerkers toegestaan desbetreffende perso(o)n(en) de toegang tot het pand te ontzeggen.